News&Event

                          ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม ทางเพจ FACEBOOK   สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ด้านการสาธารณูปการ

 

พระราชโพธิวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  รับผิดชอบงานด้านการสาธารณูปการ

 1. การขอสร้างวัด ตั้งวัด รวมวัด ย้ายวัด ยุบเลิกวัด  การขออนุญาตปฏิสังขรณ์ ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การดูแลศาสนสมบัติกลาง การขึ้นทะเบียนที่พักสงฆ์ การขึ้นทะเบียนและออเอกสารสิทธิวัดร้าง งานจัดทำข้อมูลประวัติวัด และการขอใช้ที่ดินของราชการเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา
2. การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด และการขอให้รับรองสภาพวัด
3. การอนุญาตรื้อถอน ก่อสร้างศาสนวัตถุ
4. การขอรับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง ปฏิสังขรณ์วัดและวัดประสบวินาศภัย
5. งานอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่างวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข (วัด 5 ส.)
6. งานพระคิลานุปัฏฐาก  พระ อสว.
7. งานส่งเสริมกองทุนช่วยเหลือวัดประสบวินาศภัย
8. การตรวจการคณะสงฆ์
9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ท่านสามารถ DOWNLOAD เอกสารประกอบตามหมวดหมู่เอกสารด้านล่างนี้    
 

ลำดับที่ 

เรื่อง 

DOWNLOAD เอกสารประกอบ

กรอบเวลา

ผู้รับผิดชอบ 

1

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

 คลิก

 

 

2

การตั้งวัด 

 คลิก

 

 

การขอสร้างวัด

 คลิก

 

 

4

การรวมวัด

 คลิก

 

 

5

การย้ายวัด

 คลิก

 

 

6

การยุบเลิกวัด

 คลิก

 

 

7

การขออนุญาตปฏิสังขรณ์

 คลิก

 

 

8

การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

 คลิก

 

 

9

การดูแลศาสนสมบัติกลาง

คลิก

 

 

10

การขึ้นทะเบียนที่พักสงฆ์

คลิก 

 

 

11

การขึ้นทะเบียนและออกเอกสารสิทธิวัดร้าง

คลิก

 

 

12

การจัดทำข้อมูลประวัติวัด

คลิก

 

 

13

การขอใช้ที่ดินของราชการ

 คลิก

 

 

14

การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด

 คลิก

 

 

15

การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

 คลิก

 

 

16

การขอรับรองสภาพวัด

 คลิก

 

 

 17 การขออนุญาตรื้อ

 

 

 

 18 การขออนุญาตก่อสร้างศาสนวัตถุ

 

 

 

 19 การขอรับเงินอุดหนุนวัดพระอารามหลวง

 

 

 

20

การขอเงินปฏิสังขรณ์วัดและวัดประสบภัย

 คลิก

 

 

21

การขอวัดเป็นอุทยานการศึกษาในวัด

 คลิก

 

 

22

การขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

 คลิก

 

 

23

การขอวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

คลิก 

 

 

24

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

คลิก

 

 

25

โครงการพระคิลานุปัฏฐาก

 คลิก

 

 

26  โครงการพระบริบาลภิกษุไข้

 

 

 

27

การส่งเสริมกองทุนช่วยเหลือวัดประสบภัย

 คลิก

 

 

28  การตรวจการคณะสงฆ์

 

 


ลิ้งหน่วยงานราชการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้